Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

thumb

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% ...

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

thumb

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala ...

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

thumb

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju - rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.Predmet konkursa je dodela ...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini

thumb

Predmet konkursa je dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini. Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:Troškova izrade elaborata za ...

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u 2014. godini

thumb

Predmet konkursa i namena sredstava:adaptacija objekata za preradu mleka i mesa; nabavke nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka,nabavke ...

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja ...

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju udruženja građana - ...

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu, u iznosu od 52.500.000,00 dinara koristiće se za:  a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i ...

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu ukupno iznose 4.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  ...

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

thumb

Konkurs traje: od 04.10.2014. do 10.10.2014.Sufinаnsirаnje  izgrаdnje i  rekonstrukcije vodnih objekаtа u jаvnoj svojini nа teritoriji Autonomne Pokrаjine Vojvodine. Minimаlаn iznos učešćа sopstvenim sredstvimа podnosiocа ...