Назад
Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години


11.03.2015

Циљ конкурса је реализација дела тачке ИВ, подтачка 1.7 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2015. години. Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Покрајини.
Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и дистрибуцију стајњака.

Преузмите: