Назад
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години


11.03.2015

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Средства планирана за суфинансирање малих прерађивачких капацитета су утрошена за: 
  • набавку опреме за хладњаче, прераду воћа, поврћа и грожђа  од планираних 57.000.000,00 динара су сва средства утрошена,
  • набавку опреме за прераду пчелињих производа, пчелињих друштава и кошница  од планираних 5.000.000,00 динара  су сва средства утрошена.

Расположива средства за :
  • набавку опреме за прераду уљаних култура  утрошено је 3.930.107,00 динара од планираних 5.000.000,00 динара, преостало 1.069.893,00 динара,
  • набавку механизације за жетву и опреме за прераду лековитог, зачинског и ароматичног биља утрошено је 659.333,00 динара од планираних 3.000.000,00 динара преостало 2.340.667,00 динара.

Циљ конкурса је проширење привредних активности на селу.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за прераду воћа и поврћа, грожђа, уљаних култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља, пчелињих производа и набавку кошница и пчелињих друштава.