Назад
Јавни  оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину

Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину


11.03.2015

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 140.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.
Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници пољопривредног земљишта и:
  1. имају пребивалиште на територији АП Војводине,
  2. који су старији од 65 година и нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као осигураници пољопривредници (услов у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије),
  3. да су Уговор о дугорочном закупу закључили у периоду од 2010-2015,
  4. дају у закуп обрадиво земљиште на територији Аутономне Покрајине Војводине од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана закључења Уговора,
  5. да Уговор није закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.