Назад
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години


26.10.2015

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години. 

Средстава по овом конкурсом додељују се за активности којим ће се суфинансирати:

1. трошкови израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2015. години; 
2. трошкови контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, с географским пореклом чија је контрола и сертификација производње завршена у 2015. години од стране овлашћених организација;
3. трошкови контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2015. години;
4. трошкови за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране: ИСО 22000, ГЛОБАЛГАП, БРЦ, ИФС, ФССЦ 22000, ГОСТ-Р, ХАЛАЛ, КОСХЕР у 2015. години;
5. трошкови контроле и сертификације производа без глутена у 2015. години.


Преузмите: