Назад
Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – локалне акционе групе с територије АП Војводине за 2015. годину (програм „LEADER”)

Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – локалне акционе групе с територије АП Војводине за 2015. годину (програм „LEADER”)


31.10.2015

Циљ конкурса је:

• Јачање партнерства у одабраним територијама повећањем постојећег знања и експертизе у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја (LSRR);
• Мултисекторски приступ на локалном нивоу који утиче на јачање партнерства између актера руралног развоја из различитих сектора (јавни, приватни и цивилни); 
• Утицај на развој иновативних пројеката и иновативности у пракси планирања и имплементације руралног развоја уопште;
• Повећање ефикасности рада Секретаријата обезбеђивањем интерактивне везе с локалним руралним становништвом и другим носиоцима руралног развоја на локалу; 
• Припрема локалних актера руралног развоја за квалитетније и свеобухватније коришћење претприступних фондова Европске уније за рурални развој, према принципима европског „LEADER” програма.

Предмет конкурса је:

Суфинансирање релизације приоритетних пројеката из усвојених Локалних стратегија руралног развоја, формираних територијалних партнерстава по програму „LEADER”.


Преузмите: