Назад
Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди  у АП Војводини за 2015. годину

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015. годину


06.11.2015

Овим конкурсом додељују се бесповратна средства од 3.000.000,00 динара за реализацију пројеката у оквиру тачке IX – Посебни програми Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/14, 29/15 и 42/15)

Овим програмом финансираће се научноистраживачке активности с циљем решавања одређених проблема у вези са саветодавством, унапређивањем пољопривреде и руралног развоја.

Пројекти који ће бити финансирани путем овог конкурса морају бити у вези са:
  • избором и применом одрживе технике и технологије апликације средстава за заштиту и исхрану биља код пољопривредних произвођача;
  • одрживим коришћењем и могућношћу интензификације коришћења пољопривредног земљишта без штетног утицаја на земљиште;
  • могућношћу унапређивања групних метода саветодавног рада;
  • факторима који утичу на успешност пословања малих прерађивача пољопривредних производа из аспекта развоја села;
  • анализом мера подршке пољопривреди и руралног развоја с циљем унапређивања пољопривреде АП Војводине;
  • анализом и коришћењем производно економских показатеља пословања пољопривредних газдинстава ради унапређивања саветодавног рада.

Преузмите: