Назад
Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине

Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине


17.11.2015

Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака, на површини не мањој од 1ха и не већој од 100 ха на територији АП Војводине у висини до 80% од укупне вредности земљаних радова на рибњачким објектима. Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се искључиво објекати за производњу рибе (растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали). Укупан износ средстава који се додељује је до 50.300.000,00 динара.

Преузмите: