Назад
Отварање конкурса за регистрована пољопривредна газдинства за 2016. годину

Отварање конкурса за регистрована пољопривредна газдинства за 2016. годину


26.02.2016

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Бранислав Богарошки, најавио је на конференцији за медије конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за 2016. годину, који ће бити расписани од марта до септембра. Пољопривредници ће и ове године, између осталог, моћи да конкуришу за доделу бесповратних средстава за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара, противградне мреже, прерађивачку производњу, опремање фарми, пластенике, те за опремање хладњача, сушара, пчеларство и за старачка домаћинства. Први конкурси биће објављени већ у понедељак 29.02.2016.г. А током исте седмице и већина осталих.

Како је потпредседник Богарошки најавио, конкурс за наводњавање биће отворен од марта до септембра, за регистриована пољопривредна газдинства, физичка и правна лица. За ову намену опредељено је укупно 300 милиона динара, и то за: изградњу експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре и пумпе, цревних линија са распрскивачима, затим за набавку тифона, ренџера, система кап по кап и друго. Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави је до осам милиона динара, а рефундација је до 50 посто од вредности инвестиције.

За суфинансирање инвестиција у опремање хладњача, сушара и за пчеларство на територији Војводине, опредељено је укупно 35 милиона динара, а новац ће се додељивати за: опремање хладњача, затим за набавку опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, опремање сушара за индустријско, зачинско и лековито биље, те за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица и задруге, а конкурс је отворен до утрошка средстава, односно до краја септембра.

И ове године, регистрована пољопривредна газдинства, физичка и правна лица могу да конкуришу и за бесповратна средства за противградне мреже. Укупан износ расположивих средстава за ову намену јесте 270 милиона динара: до 10 хектара за набавку противградне мреже са наслоном - до 800.000 динара по хектару. Рефундација је до 60 одсто од вредности инвестиције. Конкурс је отворен до утрошка средства, закључно са 30. септембром 2016. године.

За набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору (пластеници), издвојено је укупно 60 милиона динара. Корисници средства могу бити само физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава. Повраћај средства и по овом конкурсу је до 50 одсто од инвестиције.

За опремање фарми ове године је опредељено 30 милиона динара. Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави је до 1,5 милиона динара, а рефундација је 50 одсто од вредности инвестиције.

Средства за мале прерађивачке капацитете у области прераде воћа, поврћа, грожђа, планиран су у износу од 15 милиона динара. Право да конкуришу за средства имају физичка лица.

Ресорни секретаријат ће и ове године расписати конкурс за старачка домаћинства намењен старијима од 65 година који дају земљу у закуп. За ову намену издвојено је укупно 110 милиона динара, а висина подстицајних средства је од 6 до 10 хиљада динара. Конкурс је отворен до 28. априла 2016. године.

Потпредседник Богарошки је још навео да је у пролећном конкурсном циклусу планирано и улагање од 5 милина динара за удружења, 10 милина динара за пољопривредне манифестације, 96 милиона динара за пошумљавање, 400 милиона за водовод и канализацију, као и 590 милиона за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (55 посто субвенционише Секретаријат, а 45 одсто локалне самоуправе).

Пољопривредницима су и ове године доступна средства и три фонда - Гаранцијског, Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Развојног фонда. Како је навео потпредседник Богарошки, пољопривредници имају могућност да, под веома повољним условима, конкуришу за кредитна средства код неког од фондова, те да се по завршеној инвестицији јаве на неки под конкурса Секретаријата за субвенционисање своје инвестиције.

Потпредседник Богарошки је још додао да је овогодишњи буџет за улагање у пољопривреду 7,4 милијарде динара. Он је додао да, иако је Законом о буџетском систему предвиђено да наменска средства из којих се Секретаријат финансира, више немају карактер наменских средства и не постоји обавеза да се утроше у досадашње намене, на нивоу Покрајинске владе је постигнут договор да накнаде које су до сада усмераване у пољопривреду, водопривреду и шумарство - задрже исти карактер.

„Очекујемо 3,2 милијарде у буџетском фонду за воде, односно од накнада за одводњавање и наводњавање, затим 195 милиона у буџетском фонду за шуме, 43 милиона у буџетском фонду за ловство и 2,8 милијарде у буџетском фонду за земљиште. Од тога планирамо да 858 милиона динара буду директно средства која ћемо пласирати регистрованим пољопривредним газдинствима, кроз наше конкурсе као вид субвенције“, рекао је Бранислав Богарошки.