Назад
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години


29.02.2016

У вези са питањем о документацији коју је је потребно да доставе физичка лица која граде бунар преко 50 m приликом подношења пријаве на Kонкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години („Сл.лист АПВ“ бр. 9/2016) дајемо следеће 

О б а в е ш т е њ е

Физичко лице, уз документацију прописану тачком 6. Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години треба да, уместо решења о одобравању извођења детаљних геолошких истраживања на истражном простору за изградњу експлоатационог бунара дубине преко 50 m и уговора о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања заливног система са предузећем, које је регистровано код АПР-а,  поступи у складу са чланом 64. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС, број: 101/2015), и да Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство достави доказ да је поднело пријаву о извођењу радова локалној самоуправи. 


Циљ конкурса за доделу средстава за суфинаисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, тифона, линија за наводњавање и изградњу цевовода.

Преузмите: