Назад
Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада  меса и млека у АП Војводини у 2016. години

Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години


06.06.2016

Циљеви конкурса јесу побољшање квалитета млека, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинства која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.

Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора  и куповина потребне нове опреме ради усклађивања са стандардима Европске уније у области производње и прераде меса и млека, а према пројекту који ће обезбедити високообразовне или научно-истраживачка институција, што ће финансирати Секретаријат.

Преузмите: