Назад
II конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години

II конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години


27.09.2019

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Циљ конкурса јесте обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинстава и индустријских зона. Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава се миграција становништва из приградских и руралних насеља. 

Радови у смислу овог конкурса подразумевају изградњу, санацију или реконструкцију водних објеката у јавној својини, као што су постројења за припрему воде за пиће, пумпне станице, резервоари, јавне водоводне мреже, магистрални цевоводи до насеља или индустрије; набавка и уградња цевоводне арматуре и електромашинске опреме у наведеним објектима, као и бушење и опремање бунара.
Преузмите: