Назад
Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годину

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годину


07.02.2020

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине.

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе - растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали. 

Преузмите: