Назад
Вук Радојевић : „Развој пољопривреде и села у Покрајини кроз заједничке инвестиције са локалним самоуправама“

Вук Радојевић : „Развој пољопривреде и села у Покрајини кроз заједничке инвестиције са локалним самоуправама“


13.02.2020

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић, на данашњем састанку у Скупштини АП Војводине, са представницима локалних самоуправа у Војводини, истакао је да је међу приоритетима Покрајинске владе равномеран регионалних развој свих подручја и  подсетио на то да ресорни Секретаријат  спроводи активну аграрну  политику развоја и унапређења пољопривреде и села, кроз модел суфинансирања инвестиција са једницима локалних самоуправа у АП Војводини.

„Заједничким  улагањима стварамо боље услове за обављање пољопривредне производње  али и за живот становништва у сеоским срединама  и чврстог  смо опредељења  да  су за значајнији економски развој и просперитет локалних самоуправа у Војводини потребне инвестиције у сектору аграра  у уређење атарских путева и отресишта, извођењу комасационих радова, уређење каналске мреже у функцији одводњавања, уклањању дивљих депонија, изградњи, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже”,истакао је Радојевић.

Ресорни Секретар подсетио је присутне  и на резултате  аграрних мера спроведених у протеклом периоду, од формирања нове Покрајинске владе 2016.године, када је реч о заједничким инвестицијама са општинама и градовима  у Војводини. Како наводи покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић  у атарске путеве и отресишта инвестирано је преко 1.254.071.600,27 динара, чиме је уређено је 227,93  км атарских путева и 9,78 км отресишта. У уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта инвестирано је188.888.210,36 динара и уклоњено је 103.867,33 м3 депонија. У изградњу, санацију и реконструкцију водоводне мреже  инвестирано је 1.621.360.423,61 динара за објекте фекалне канализације вредност улагања износи  820.979.371,99 динара. Уређено је 99 водних објеката  и 58 објеката фекалне канализације. У комуналну инфраструктуру  заједничким средствима  уложено  је 2,542.339.795,60 динара и подржано је  157 пројеката у 43  јединице  локалне самоуправе у Војводини .У уређење каналске мреже у функцији одводњавања инвестирано је  1.606.202.548,62 динара чиме је уређено преко 4.797 км каналске мреже. У комасационе поступке у претходне три  године инвестирано је 565.920.289,85 динара, комасација је започета на 69.485 ха а настављена на 112.611 ха. Уложена су  финансијска средства  и   у опремање пољочуварских служби  у износу преко 37.692.416,05  динара и на тај начин је  опремљено  30 пољочуварских служби на територији АП Војводине.

Покрајински секретар  за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић, позвао је представнике локалних самоуправа у Војводини, да се ангажују око припреме пројектне документације, ради аплицирања на мере ресорног Секретаријата јер су и за ову буџетску годину издвојена значајна средства за уређење атарских путева и отресишта у износу до 200 милиона динара, за уређење каналске мреже у фукнцији одводњавања опредељено је 350 милиона динара, за извођење комасације 60 милиона динара, за уклањање дивљих депонија 5 милиона динара а за водовод и канализацију 453 милиона динара. Ресорни секретар навео је да су аграрним буџетом опредељена средства и за рад добровољних  ватрогасних друштава у Војводини у износу до 20 милиона динара, уз напомену да је та мера први пут уведена прошле године, како би се била ефикаснија заштита усева и засада од пожара. Бесповратна средства за те намене утврђена су у износу до 100 % вредности инвестиције коју додељује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.