Назад
Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2020. години

Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2020. години


16.02.2020

Циљ конкурса јесте укрупњавање пољопривредних парцела и стварање претпоставки за подизање нивоа уређености територије катастарске општине на којој се спроводи поступак комасације.

Предмет конкурса је:

• Започињање нових поступака комасације

• Наставак раније започетих поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације

Преузмите: