Назад
Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години

Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години


16.02.2020

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Отпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини.
Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарна сепарација или други третман отпада на месту дивље депоније ради максималног искоришћавања комуналног отпада, утовар, транспорт и одлагање односно адекватно збрињавање на регистрованим депонијама, као и вршење надзора над уклањањем дивљих депонија) комуналног, неопасног, инертног отпада с дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини.
Преузмите: