Назад
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години


16.02.2020

Предмет конкурса јесте суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. 

Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.

Преузмите: