Назад
Јавни позив за набавку услуге на пројекту прекограничне сарадње Мађарска – Србија WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004 / Public call for proposals for procurement of services in the cross-border cooperation project Hungary-Serbia WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004

Јавни позив за набавку услуге на пројекту прекограничне сарадње Мађарска – Србија WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004 / Public call for proposals for procurement of services in the cross-border cooperation project Hungary-Serbia WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004


04.03.2020

Обавештење 24. 03. 2020.

 Јавни позив за набавку услуге на пројекту прекограничне сарадње Мађарска – Србија WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004 је прекинут због уведеног ванредног стања у Републици Србији. Више детаља у прилогу.

Notification 24. 03. 2020. 

 Public call for proposals for procurement of services in the cross-border cooperation project Hungary-Serbia WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004 will be cancelled because of State of emergency in Republic of Serbia.

Преузмите:
More details in attachment:

У оквиру прекограничне сарадње Мађарска – Србија, која се суфинансира из ИПА фондова Европске Уније, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је расписао јавни позив заинтересованим понуђачима за јавну набавку услуга на пројекту WASIDCA, регистрациона ознака: HUSRB/1601/11/0004.

 , In the framework of the cross-border cooperation Hungary-Serbia, co-funded from the IPA funds of the European Union, the Provincial Secretariat for Agriculture, Water Management and Forestry has launched the public Call for Proposals for bidders interested in the public procurement of services within the WASIDCA project, Project ID:  HUSRB/1601/11/0004.

  

Преузмите:

Please find enclosed the tender documentation: