Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину

thumb

Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 44.975.332,23 динара.Преузмите:Текст конкурсаПријава - ловно технички објекти ...

Више

Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву

thumb

Циљ конкурса јесте добровољно груписање парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 5.000.000,00 динара. Средства се као ...

Више

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

thumb

Циљ конкурса јесте започињање нових поступака комасације локалних самоуправа (градова и општина) с територије АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 10.000.000,00 динара. Средства се ...

Више

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

thumb

Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу износи ...

Више

Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе

thumb

Циљ конкурса јесте опремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 20.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до ...

Више

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини

thumb

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте ...

Више

Конкурс о расподели средстава за спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у аутономној покрајини војводини за 2015. годину

thumb

Циљ конкурса јесте унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, чије се седиште налази на територији АП Војводине.Суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, врши се за: ...

Више

Конкурс за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

thumb

Циљ конкурса је подршка раду удружења грађана чија је активност  усмерена на подстицање развоја и унапређење пољопривредне производње на територији АП Војводине. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање програмских ...

Више

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години - август

thumb

Циљ конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за прераду воћа и поврћа, уљаних култура, пчелињих производа и набавку кошница и пчелињих ...

Више

Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине

thumb

Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.Предмет конкурса је додела бесповратних ...

Више