Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање фарми говеда и свиња, оваца и коза и живинарских фарми и за измештање фарме ван насељеног места у АП Војводини у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 18.07.2014. до 30.09.2014.Подстицајним средствима ће се суфинансирати: набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади,  опреме за смештај крмача, одгој прасади и товних свиња, опреме за овчарске и козарске ...

Више

Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2014. годину

thumb

Конкурс траје: од 18.06.2014. до 30.09.2014.Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2014. години путем овог конкурса средства у укупном износу до 126.250.000,00 динара за ...

Више

Конкурс - манифестације

thumb

Конкурс траје: од 23.04.2014. до 31.07.2014.О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Средства планирана за суфинансирање ОДРЖАВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА су утрошена. Конкурсом је дефинисано, да ће се подстицајна средства додељивати по ...

Више

Конкурс за мале прерађивачке капацитете

thumb

Конкурс траје: од 23.04.2014. до 06.10.2014.О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕСредства планирана за суфинансирање малих прерађивачких капацитета су утрошена. Конкурсом је дефинисано, да ће се подстицајна средства додељивати по ...

Више

Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 11.04.2014. до 16.06.2014.Измене текста конкурса: конкурс траје до 16.06.2014За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији одводњавања ...

Више

Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава

thumb

Конкурс траје: од 06.04.2014. до 30.05.2014.Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 150.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.Корисници ...

Више

Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 21.03.2014. до 30.04.2014.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за суфинансирање активности удружења грађана у 2014. години, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом.Укупан износ средстава који се ...

Више

Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години

thumb

Конкурс траје: од 21.03.2014. до 31.10.2014.О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕСредства планирана за суфинансирање Конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014. години су утрошена.Тачком 6. ...

Више

Конкурс - набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме на територији АП Војводине

thumb

Конкурс траје: од 18.03.2014. до 30.09.2014.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за: Набавку противградних мрежа са наслоном на површини од 0,5 ха од 10 ха на територији АП Војводине у висини до 60% од укупне вредности опреме без ...

Више

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 19.03.2014. до 31.10.2014.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у висини до 50% од укупне вредности инвестиције без ПДВ-а. Укупан износ ...

Више